1) Rippning och plåtframtagning
Tryckeriet ska se till så att rippning av tryckdokument samt linjärisering, exponering och framkallning av plåt utförs på ett kontrollerat sätt.

2) Papper och raster
Trycket ska utföras på det papper och med den rastertäthet som överenskommits. Om annat papper eller raster används, ska detta i förväg meddelas och godkännas av beställaren.

3) Tryckprofil, punktförstoring och total färgmängd
Tryckeriet ska tillhandahålla passande tryckprofil (ICC-profil) samt, vid behov, meddela punktförstoring och rekommenderad total färgmängd.

4) Färghållning under löpande tryckning
Tryckeriet ska under tryckningen se till så att trycket ligger inom rimliga toleranser för den punktförstoring, gråbalans och färgåtergivning som hölls vid framtagande av karaktäriseringsdata för den aktuella tryckprofilen.