LEVERANSREKOM-
MENDATIONERNA

- innehåller checklistor på vad du bör tänka på utifrån fem olika roller i den digitala kedjan.

Läs mer