Felboken

Ladda ner Felboken som beskriver allt du bör kunna och allt du bör göra för att leverera bilder som uppfyller alla de krav som krävs för att slutresultatet ska bli en professionell produkt av hög klass.

>>> Ladda ner Felboken

 

Exempelsamlingen

Bokens exempelbilder har tryckts på bestruket-, obestruket- och dagstidningspapper för att du enkelt ska kunna jämföra vad som krävs i olika tryckkvaliteter. Bildfilerna och profilerna finns att ladda ner här nedanför så att du kan se hur bilderna ser ut på din skärm och sedan jämföra med provtrycken. Har du inte fått ett exemplar av exempelsamlingen ännu så kontakta din medlemsorganisation för att beställa ett.

 

Profiler

Den här zipfilen innehåller de tre tryckprofiler som vi har använt till exempelsamlingen. För att installera profilen gör du så här:

Installera profiler på Windows: Högerklicka på profilen och välj Installera i den meny som då öppnas.

Installera profiler på Mac OSX: Dra filerna till mappen Profiles, som du hittar i mappen ColorSync som finns i mappen Bibliotek, som du hittar om du klickar på din hemmamapp.

>>> Ladda ner tryckprofilerna

 

Färgerna ska vara tryckbara / sidan 1

Det här är den obearbetade bilden med färger som är för mättade (exempelbilden längst upp till vänster). Öppna den i Photoshop och läs i Felbokens kapitel ”Färgerna ska vara tryckbara” för att lära dig hur du ska hantera problemet.

>>> Ladda ner bilden

 

Skärpan ska vara god / sidan 2-3

Ladda ner bildfilerna för olika skärpningar och öppna dem i Photoshop för att jämföra skärpan mot de tryckta arken. Mer om hur du kan använda dessa filer hittar du i kapitlet om skärpa.

>>> Ladda ner bilderna för bestruket och obestruket papper

>>> Ladda ner bilderna för dagstidningspapper

 

Det ska finnas en färgprofil / sidan 8

Den här bildfilen saknar en inbakad arbetsfärgrymd. Öppna bilden i Photoshop och testa att tilldela olika arbetsfärgrymder för att se vad som händer om du inte vet vilken arbetsfärgrymd bilden är bearbetad i, det vill säga exakt samma sak som en kund får gissa sig till om du inte sparar med din arbetsfärgrymd.

Du kan läsa mer om arbetsfärgrymder i kapitlet ”Det ska finnas en färgprofil”.

>>> Ladda ner bilden

 

Räcker upplösningen till / sidan 10-11

Kamerautrustning och fotograferingsteknik påverkar bildens detaljrikedom. För att välja lämplig utrustning är det viktigt för fotografen att känna till maximal bildstorlek, användningsområde och krav på detaljrikedom i bilden.

Här har vi tittat på vad som faktiskt skiljer sig på bilder från fyra olika kameror med helt olika upplösningar och kvaliteér. Jämför de olika bildfilerna på din skärm mot det tryckta resultatet. Du kan läsa mer om upplösning i kapitlet ”Skärpan ska vara god”.

>>> Ladda ner bildfilerna

 

Räcker valörerna till? / sidan 12

Om en bild bearbetas för kraftigt kommer toningar inte att bli nyanserade och mjuka utan blir hackiga och med stora skillnader mellan två intilliggande färger. Valörerna är alltför få för att man ska få en vettig färgåtergivning. Du kan läsa mer om posterisering i kapitlet ”Räcker valörerna till?”.

>>> Ladda ner bildfilerna

 

Metadatamallar

För att underlätta arbetet med metadata har vi och SFF tagit fram en rekommendation om vilka fält som är de viktigaste och mest användbara för fotografer och illustratörer.

Det är två färdiga bildfiler med metadata som du kan ladda ner. Filerna heter »metadata.jpg« och »copyrightmall.jpg«. Den första innehåller metadata som förklarar syftet med alla »IPTC-fält« i »Filinformation«. Varje gång du undrar vad ett fält ska användas till är det bara att öppna bilden i till exempel Photoshop och välja menyn »Arkiv > Visa Filinfo« för att se efter.

Den andra bilden, »copyrightmall.jpg«, innehåller en exempelmall med den metadata som du bör fylla i när det gäller din copyright och kontaktinformation. Mer om hur du kan använda dessa filer hittar du i kapitlet om metadata.

>>> Ladda ner mallarna

 

Makro för färgmättnad

Att skapa en mask som skyddar de mindre mättade färgerna för påverkan när du vill minska färgmättnaden är en bra idé. Sedan använder man Nyans/mättnad för att minska mättnaden. Eftersom detta sker genom masken kommer bara de starka färgerna påverkas.

Att skapa masken är en komplex operation. Ett enklare sätt är att göra denna mask med ett funktionsmakro. Här finns två makron för nedladdning. Ett makro skapar en mask som markerar de mättade färgerna, det andra skapar en mask som markerar bleka, omättade färger.

Det första makrot gör det enkelt att med hjälp av ett Nyans/mättnadslager minska mättnaden i de starka, klara färgerna. Det andra makrot är användbart för att öka färgintensiteten i bleka, svaga färger. Du kan läsa mer i kapitlet ”Färgerna ska vara tryckbara”.

>>> Ladda ner mättnadsmakrot (Engelsk Photoshop)

>>> Ladda ner mättnadsmakrot (Svensk Photoshop)