Digitala bilder har inneburit en revolution. Det har blivit enklare och snabbare att använda bilder i tryck och på webbsidor. Kostnaden för fyrfärgstryck har sjunkit radikalt men kvaliteten har ofta blivit lidande. Inte för att digitala kameror är sämre än filmbaserade, snarare tvärtom, utan snarare eftersom många användare inte behärskar det arbetsflöde som krävs för att man ska utnyttja den kvalitet som finns i digitala bilder.

År 2002 togs ett initiativ till att ta fram leveransvillkor för digitala bilder. Det fanns då en tydlig tendens att fler och fler bildanvändare eller köpare tittade mer på prislappen än på bildkvaliteten. De visste inte hur de skulle kontrollera om bilderna var av hög teknisk kvalitet eller om de skulle skapa problem framöver i produktionsflödet. En arbetsgrupp med representanter från bildbeställare, fotografer och tryckare bildades för att utveckla dessa rekommendationer. Där listas alla parametrar som varje enskilt led i produktionskedjan måste behärska och det var ett första steg till att säkra bildkvaliteten i en digital produktion.

Nu har vi tagit ett andra steg. Genom att producera ett material som sammanställer de vanligaste bristerna, får vi en exempelsamling som gör det enkelt att visa de olika leden vad som krävs av dem. Det blir också en sammanställning av hur både de som levererar och de som tar emot bilder kan kontrollera att materialet uppfyller alla krav som behövs för att slutresultatet ska bli en professionell produkt av hög klass. Bokens exempelbilder har tryckts på bestruket-, obestruket- och dagstidningspapper för att du enkelt ska kunna jämföra vad som krävs i olika tryckkvaliteter. Bildfilerna och profilerna finns att ladda ner på här på Felbokens hemsida så att du kan se hur bilderna ser ut på din skärm.

Vi är övertygade om att ett material av denna karaktär kommer att vara till stor användning i kompletterings- och vidareutbildning av redan yrkesverksamma, men också på en grundutbildning. Alla led i kedjan måste bli bättre och kunnigare i att kontrollera att bilderna uppfyller alla de krav den ”Digitala leveransrekommendationen” ställer.

Har du inte fått ett exemplar av exempelsamlingen ännu så kontakta din medlemsorganisation för att beställa ett.